29.11.2010

Агенция "Фокус"

Националното учение „Феникс 2010” приключи официално днес. В последния ден от учението бе направен анализ на действията на всички участници, съобщиха. На базата на направените заключения ще бъдат изготвени конкретни препоръки за оптимизиране на комуникацията между институциите в ситуация на криза.
Националното компютърно подпомагано командно-щабно учение „Феникс 2010” се проведе от 15 до 19 ноември в Националния военен учебен комплекс „Чаралица” и във Военна академия „Г.С. Раковски”. В него бяха ангажирани над 200 представители на 20 основни държавни институции и 11 международни организации. Общ ръководител на учението бе вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, а непосредствен ръководител - министърът на отбраната Аню Ангелов.
Задачите, които си постави „Феникс 2010”, бяха да се усъвършенстват стандартните оперативни процедури за действие при извънредни ситуации, стабилизация и възстановяване на национално ниво и в среда на международно взаимодействие. За постигането им бяха използвани компютърни симулационни системи и модели.
Това е първата подобна симулация, реализирана в национален мащаб. Сценарият й включи прогресивно влошаваща се ситуация в резултат на бежанска вълна, природно бедствие и терористичен акт.
В рамките на учението бяха проиграни процедурите за взаимодействие на национално и партньорско ниво, за това в експерименталната му част участваха представители на държави-членки на НАТО и държавите по програмата „Партньорство за мир”.