15.11.2010

Общ ръководител на учението е вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, а непосредствен ръководител - министърът на отбраната Аню Ангелов

Днес стартира националното компютърно-подпомагано командно-щабно учение „Феникс 2010” с международно участие. В експерименталната част участват представители от държави-членки на НАТО и държавите по програмата „Партньорство за мир”. Общ ръководител на учението е вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, а непосредствен ръководител - министърът на отбраната Аню Ангелов.

За целите на учението със заповед министър-председателя се създава Национален щаб , който планира, организира и координира действията на държавните органи за овладяване на възникналата криза.

Задачите на „Феникс 2010” са да се усъвършенстват стандартните оперативни процедури за действие при извънредни ситуации, стабилизация и възстановяване на национално ниво и в среда на международно взаимодействие.

За постигане на задачите ще бъдат използвани компютърни симулационни системи и модели. Това е първата подобна симулация, реализирана в национален мащаб. Сценарият включва прогресивно влошаваща се ситуация в резултат на бежанска вълна, природно бедствие и терористичен акт. В първия ден на учението на тест ще бъдат подложени уменията на държавните институции да координират действията си в ситуация на бежанска вълна.

Учението беше открито от генерал-лейтенант Атанас Самандов, командващ на Съвместното оперативно командване и комисар Георги Гоцев, директор на дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка” от Министерството на вътрешните работи.

Ден за гости и медии ще се проведе на 18 ноември от 11 часа в НВУК „Чаралица”. За журналистите, акредитирани за учението, е организиран транспорт, който ще тръгне от храм-паметника „Св.Александър Невски” в 09:45часа.