Република Еленд е държава в Югоизточна Европа граничеща на изток с България. Площта и е 24 932 км², от които 24 458 км² суша и 474 км² водна площ. Страната има много благоприятно географско местоположение, тъй като се намира в район на Балканите, в който се кръстосват значими азиатско-европейски пътища, който представляват мост между останалите Балкански държави.

Физикогеографска характеристика

Релефът е планински и равнинен. Еленд е предимно планинска държава. Най-високият връх е Голем Гълъб в Гълъб планина, висок 2 760 метра. Около 25% от общата площ е обработваема и подходяща за земеделие.

Климатът е преходносредиземноморски със средна температура за януари от 1º до 5 º С, за юли от 22º до 25º С. Валежите варират от 400 до 600 mm.

Население

Населението на Еленд наброява 2 057 000 души. Около 66,5% от населението са елендци. Официален език - елендски.

По-голямата част от населението - 70%, изповядва православието, а 29% - исляма.

Държавно-политическо устройство и управление

Република Еленд е парламентарна република начело с президент, избиран за 5 години. Висш законодателен орган в страната е Събранието, което се състои от 120 депутати, избирани за 4 години. Висш изпълнителен орган в държавата е правителството начело с министър-председател.

Административно Република Еленд е разделена на 80 общини.

Икономика

БВП е близо 19 млрд.щатски долара, като в това число голям дял има и сивата икономика. Селското стопанство генерира 11,4% от БВП, промишлеността - 27,2% и сектора на услугите - 61,4%.

Безработицата е 34,5 %. Корупцията и недостигът на квалифициран труд значително забавят развитието.

Страната разполага с неголеми запаси от полезни изкопаеми - медна, оловно-цинкова, желязна и никелова руда.

Развита е леката промишленост, като се изнасят храни (зеленчуци, плодове, яйца), напитки (вино, мляко), тютюн и стомана.

Основен селскостопански отрасъл е растениевъдството. Отглеждат се пшеница, царевица, ориз, памук, тютюн, лозя, плодове, зеленчуци и др. Животновъдство - овце, едър рогат добитък, свине, птици и други

Общата дължина на автомагистралите в експлоатация е 192 км, а общият размер на автомобилните пътища възлиза на 9 573 км.

Дължината на железопътните пътища е 699 км, от тях електрифицирани са 233 км. Цялата железопътна мрежа е със стандарта ширина на железопътните релси от 1435 мм.

Страната разполага с две международни летища.

Въоръжени сили

Числеността на армията е около 12 000 души.

Сухопътните войски са съставени от две бригади и бронетанков батальон.

ВВС се състоят от въздушно крило и сили за поддръжка.