Пеленд е държава в Източна Европа. На юг има излаз на Зелено море.

Физикогеографска характеристика: 

Релефът е предимно равнинен. 95% от територията е равнинно-хълмиста, а 5% са планини (части от Източните Карпати и Кримските планини).

Климатът е умерено-континентален. Средногодишните валежи варират между 300 - 700 мм, в Кримските планини 1 000 - 1 200 мм, а в Карпатите и над 1 500 мм.

Речната мрежа включва плавателните реки Днепър, Днестър, Южен Буг, Припят, Десна и Северен Донец.

Население: 
Населението на Пеленд възлиза на 49,5 милиона души и има гъстотата от 82,7 души на км2.

Държавно-политическо устройство и управление:  

Законодателната власт се осъществява от еднокамерен парламент с 450 депутати, които се избират за четиригодишен мандат. Държавен глава на Република Пеленд е президент, който се избира за петгодишен мандат на всеобщи преки избори. Висш орган на изпълнителната власт е министерски съвет начело с министър-председател, който се избира от парламента, след предложена от президента кандидатура. Председателят на Министерския съвет формира правителство, което се одобрява от парламента.

Пеленд се административно се дели на 24 области и два града със специален статут.

Икономика: 
Брутният национален продукт на Пеленд е 84 млрд. щатски долара. В селското стопанство е заето около 13 % от работоспособното население, в индустрия - 39%, а в сферата на обслужването - 48 %.

Страната има развито селско стопанство. Наблюдава се тенденция на намаляване на производството на зърнени храни, захар и вино.

Тежката промишленост е ориентирана към добив на въглища, производство на електроенергия, стомана, самолети и други.

Търговският флот на страната е с тонаж 1 354 хиляди бруто тона.

Въоръжени сили
Армията на Пеленд се състои от сухопътни войски, военновъздушни сили, военноморски сили и формирования пряко подчинени на ГЩ.

Към 01.01.2010 г. числеността на ВС е около 118 000 души.

Сухопътни войски се състоят от три общовойскови корпуса и подразделения за поддръжка. Личният състав на СВ е около 87 850 души.

ВВС се състоят от три зонални командвания и подразделения за поддръжка. Личният състав на ВВС е около 18 254 души.

ВМС се състоят от две военноморски бази и подразделения за поддръжка. Личният състав на ВМС е около 4 254 души.