ДРУГИ УЧАСТНИЦИ:
Български червен кръст JCBRN Defence COE (Чехия)
БАН USJFCOM (САЩ)
CFC/CMO (САЩ) NIAG (Франция)
Беларус ACT
Канада АСO
Великобритания NC3A

НАИМЕНОВАНИЕ : ФЕНИКС 2010
НИВО: Национално учение с международно участие
ФОРМА: Командно-щабно учение

ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 15-19 ноември 2010 г.

ТИП: Разпределено компютърно подпомагано учение

НЕПОСРЕДСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧЕНИЕТО: Министър на отбраната
ОБЩ РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧЕНИЕТО: Заместник-министър председателят на Република България и министър на вътрешните работи

МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:
- Национален военен учебен комплекс "ЧАРАЛИЦА"
- Центрове за управление на министерства и ведомства

29.11.2010
Агенция "Фокус"

Националното учение „Феникс 2010” приключи официално днес. В последния ден от учението бе направен анализ на действията на всички участници, съобщиха. На базата на направените заключения ще бъдат изготвени конкретни препоръки за оптимизиране на комуникацията между институциите в ситуация на криза. Националното компютърно подпомагано командно-щабно учение „Феникс 2010” се проведе от 15 до 19 ноември в Националния военен учебен комплекс „Чаралица” и във Военна академия „Г.С. Раковски”. В него бяха ангажирани над 200 представители на 20 основни държавни институции и 11 международни организации. Общ ръководител на учението бе вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, а непосредствен ръководител - министърът на отбраната Аню Ангелов. Задачите, които си постави „Феникс 2010”, бяха да се усъвършенстват стандартните оперативни процедури за действие при извънредни ситуации, стабилизация и възстановяване на национално ниво и в среда на международно взаимодействие. За постигането им бяха използвани компютърни симулационни системи и модели. Това е ... още

15.11.2010

Общ ръководител на учението е вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, а непосредствен ръководител - министърът на отбраната Аню Ангелов

Днес стартира националното компютърно-подпомагано командно-щабно учение „Феникс 2010” с международно участие. В експерименталната част участват представители от държави-членки на НАТО и държавите по програмата „Партньорство за мир”. Общ ръководител на учението е вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, а непосредствен ръководител - министърът на отбраната Аню Ангелов.

За целите на учението със заповед министър-председателя се създава Национален щаб , който планира, организира и координира действията на държавните органи за овладяване на възникналата криза.

Задачите на „Феникс 2010” са да се усъвършенстват стандартните оперативни процедури за действие при извънредни ситуации, стабилизация и възстановяване на национално ниво и в среда на международно взаимодействие.

За постигане на задачите ще бъдат ... още

Обучаеми:

Първа степен: Национален щаб за управление при кризи.
Втора степен: Центрове за управление при кризи на министерства и ведомства.

„ФЕНИКС 2010" ще бъде  разпределено, национално, компютърно-подпомагано, командно-щабно учение с международно участие в експерименталната част. Учението ще се фокусира върху тренирането на управление при криза. По време на учението ще се отработват въпроси, свързани с борбата с тероризма, минимизирането на последствията от екологични инциденти, природни бедствия и други ситуации, предвидени в сценария.

Учението ще изгради способности за работа на национален щаб за управление при кризи, усвояване на процедури за действие на органите на държавната власт, местното самоуправление и неправителствените организации.

„ФЕНИКС 2010" ще тренира въпроса по синхронизиране на действията на националната операция с операция в отговор на криза, водена от НАТО.

По време на учението ще се отработят процедури за координация между цивилни и военни структури.

По време на учението ще се проведат експерименти  с национално и международно значение.